• facebook
 • Baglanyşyk
 • youtube
sahypa_banner3

habarlar

 • IR, SAW PCAP duýgur ekran tehnologiýasy näme? Nädip saýlamaly?

  IR, SAW PCAP duýgur ekran tehnologiýasy näme? Nädip saýlamaly?

  Duýgur ekranlar gündelik durmuşymyzyň bir bölegine öwrüldi, bu bolsa elektron enjamlary bilen düýbünden täzeçe aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.Bu makalada sensor ekran tehnologiýalarynyň üç görnüşini öwreneris: PCAP sensor ekran tehnologiýasy, IR infragyzyl tehnologiýa we SAW tehnologiýasy.Geliň ou tapalyň ...
  Koprak oka
 • Keenowus size 'Täze ýyl gutly bolsun' arzuw edýärin

  Keenowus size 'Täze ýyl gutly bolsun' arzuw edýärin

  Koprak oka
 • Çarçuwaly duýgur ekran monitorlary: Döwrebap programmalar üçin innowasion displeý çözgütleri

  Çarçuwaly duýgur ekran monitorlary: Döwrebap programmalar üçin innowasion displeý çözgütleri

  Giriş: Açyk çarçuwaly duýgur ekran monitorlarynyň ýokarlanmagy Ekranyň tehnologiýasynyň günsaýyn ösýän dünýäsinde “Açyk çarçuwaly duýgur ekran monitorlary” oýun çalşygy hökmünde ýüze çykýar.Köpugurlylygy we uýgunlaşmagy bilen tanalýan bu monitorlar ösenligi sebäpli dürli pudaklarda möhüm ähmiýete eýe bolýar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin “Touch Monitor” kiosklary has meşhur boldy?

  Näme üçin “Touch Monitor” kiosklary has meşhur boldy?

  Häzirki wagtda öz-özüne hyzmat etmek sensorly kiosk bölekleýin dükanlarda we söwda merkezlerinde dürli önümleri we beýleki hyzmatlary satmak üçin has meşhur boldy.Interaktiw duýgur monitor ulanyp, kiosk, käbir müşderileriň goşmaça hasaplaýan dükan işgärleri bilen aragatnaşyk saklamagy azaldar ...
  Koprak oka
 • Stend bilen gözegçilik

  Stend bilen gözegçilik

  Häzirki wagtda çalt depginde ösýän dünýäde amatly we täsirli iş meýdanyna eýe bolmak öňküsinden has möhümdir.Dogry gurallaryň öndürijiligiňizde, rahatlygyňyzda we umumy abadançylygyňyzda ep-esli üýtgeşiklik döredip biljekdigine düşünýäris.Şonuň üçin “Ultimate Monitor” -y “Stand” bilen taýýarladyk ...
  Koprak oka
 • Senagat duýgur ekranlary: Önümçiligiň üýtgemegi we daşynda

  Senagat duýgur ekranlary: Önümçiligiň üýtgemegi we daşynda

  Senagat duýgur ekranlary häzirki zaman önümçilikde we dürli senagat pudaklarynda aýrylmaz gural hökmünde ýüze çykdy, kärhanalaryň işleýşini üýtgedip, netijeliligi täze belentliklere çykardy.Bu makalada senagat duýgur ekranlarynyň we olaryň giňelmeginiň möhüm täsirini öwrenýäris ...
  Koprak oka
 • Açyk meýdanda sanly afişalar: Sanly döwürde mahabaty täzeden kesgitlemek

  Açyk meýdanda sanly afişalar: Sanly döwürde mahabaty täzeden kesgitlemek

  Sanly tehnologiýalaryň has köp agdyklyk edýän dünýäsinde açyk mahabatda sanly afişalaryň köpelmegi bilen açyk mahabat özgerdi.Bu iň soňky displeýler, işewür ýerlerde köpçülik bilen sarp edijiler bilen aragatnaşygy ýola goýýar, dinamiki we iňlis ...
  Koprak oka
 • Ulanyjynyň özara täsirini rewolýusiýa etmek: Allhli täze 17 dýuýmlyk duýgur ekran monitory bilen tanyşdyrmak

  Ulanyjynyň özara täsirini rewolýusiýa etmek: Allhli täze 17 dýuýmlyk duýgur ekran monitory bilen tanyşdyrmak

  Ulanyjy tejribelerini üýtgetmek ugrunda öňdebaryjy tehnologiýa öndürijisi “InnovateTech” iň soňky täzeligini: 17 dýuýmlyk “Ekranyň monitory” -ny görkezdi.Bu öňdebaryjy enjam, dinamiki we içgin interfeýs hödürläp, kompýuterler bilen gatnaşygymyzy üýtgetmek üçin taýýarlanýar ...
  Koprak oka
 • Ekranyň ösüşi we duýgur ekran çözgütleri: Her ugurda interaktiwligi güýçlendirmek

  Ekranyň ösüşi we duýgur ekran çözgütleri: Her ugurda interaktiwligi güýçlendirmek

  TechAdvancements Şu gün, 2023-nji ýylyň 29-njy awgusty - Tehnologiýa pudagy ekranda we duýgur ekran çözgütlerinde iň täze täzelikler bilen ep-esli öňe gitmäge taýynlanýar.Enjamlar gündelik durmuşymyzda has aýrylmazlaşýarka, bu öňegidişlikler diňe bir görüş güýjüni ýokarlandyrmazlygy wada berýär ...
  Koprak oka
 • Uly duýgur ekran monitorlarynyň indiki ewolýusiýasy bilen tanyşdyrmak

  Uly duýgur ekran monitorlarynyň indiki ewolýusiýasy bilen tanyşdyrmak

  Innowasiýa çägi bilmeýär we tehnologiýa dünýäsi rewolýusiýa “Uly duýgur ekran monitorynyň” açylmagy bilen konweri ýene bir gezek itekledi.Bu düýbüni tutujy enjam, görlüp-eşidilmedik derejede gatnaşygy we işlemegi teklip edip, tehnologiýa bilen gatnaşygymyzy üýtgetmegi wada berýär ...
  Koprak oka
 • Ip bahalandyrylan duýgur ekran monitory

  Ip bahalandyrylan duýgur ekran monitory

  Tehnologiýanyň gündelik durmuşymyza bökdençsiz birleşdirilen dünýäsinde, IP-derejeli sensorly ekran monitorlary, ulanyjylara amatly sensor interfeýslerini berk berklik bilen birleşdirip, möhüm täzelik hökmünde ýüze çykdy.Dürli daşky gurşaw şertlerine garşy durmak üçin döredilen bu monitorlar ...
  Koprak oka
 • Duýgur ekran tehnologiýasy: Sanly döwürde özara täsirini kesgitlemek

  Duýgur ekran tehnologiýasy: Sanly döwürde özara täsirini kesgitlemek

  Duýgur ekran tehnologiýasy, sanly dünýä bilen gatnaşygymyzy üýtgedýän ynkylap interfeýsi hökmünde ýüze çykdy.Simpleönekeý kran ýa-da süpürmek bilen, bu içgin tehnologiýa durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi, enjamlar bilen aragatnaşyk, nawigasiýa we gatnaşygymyzy üýtgedipdi.S ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4